Vienā dienā
Vienā dienā

Bībeles lasījums /2. Mozus 12, 37–51/ Un Israēla dēli gāja kājām no Raamsēsas uz Sukotu, ap seši simti tūkstoš vīru, neskaitot mazuļus.  Ar viņiem kopā devās projām arī daudzi no citām tautām; un arī avis un vērši – varen liels ganāmpulks!  No...

Lasīt vairāk
Prieka avots
Prieka avots

Bībeles lasījums /Psalsms 19/ Korvedim. Dāvida psalms. Debesis vēsta par Dieva godu, viņa roku darbu teic debesjums, diena dienai valodas vērpj, nakts naktij nes vēsti – nav valodas, nav vārdu, viņu balsis pat nedzird! Pār visu zemi sniedzas to...

Lasīt vairāk
Vissvarīgākie svētki
Vissvarīgākie svētki

Bībeles lasījums /2. Mozus 12,1–20/ Kungs teica Mozum un Āronam Ēģiptes zemē:  “Šis mēnesis jums ir mēnešu sākums, tas jums ir pirmais no gada mēnešiem!  Runājiet uz visu Israēla sapulci: šā mēneša desmitajā dienā lai katrs sava tēva namā ņem...

Lasīt vairāk
Savas tautas dēļ
Savas tautas dēļ

Bībeles lasījums /2. Mozus11,1–10/ Kungs teica Mozum: “Vēl vienu sodību es uzsūtīšu faraonam un Ēģiptei – pēc tam viņš jūs no šejienes atlaidīs kā padzīdams – dzīšus izdzīs jūs no šejienes!  Saki tautai, lai ik vīrs prasa kaimiņam un ik sieva lai...

Lasīt vairāk
Miljons iespēju
Miljons iespēju

Bībeles lasījums /Kolosiešiem4,2–9/ Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam.  Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, ka spējam izteikt Kristus noslēpumu, kura dēļ es esmu saistīts važās;  lūdziet, lai es...

Lasīt vairāk
Mājās pie kristiešiem
Mājās pie kristiešiem

Bībeles lasījums /Kolosiešiem3,18–4,1/ Jūs, sievas, pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu.   Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.   Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami...

Lasīt vairāk