Kļūsti par brīvprātīgo
Kļūsti par brīvprātīgo

Kļūsti par brīvprātīgo Mēs dodam bērniem iespēju atklāt Bībeli un sajust dzīvi ar Dievu. Brīvprātīgie nometnē rūpējas par nelielām bērnu grupām un palīdz atklāt Bībeli caur ikdienas priekiem un kopābūšanu. Kļūsti par brīvprātīgo, ja esi vismaz 18...

Lasīt vairāk
Brauc talkot pie mums
Brauc talkot pie mums

Gaidīsim ikvienu, kurš vēlas palīdzēt sakopt nometnes vietu vasaras piedzīvojumiem! Grābsim lapas, tīrīsim mājiņas, mielosimies ar zupu un draudzēsimies. Sapņosim par to kā nometnes vietu varētu turpināt atjaunot… Līdzi jāņem grābekļi, vīri...

Lasīt vairāk
Beigas un jauns sākums
Beigas un jauns sākums

Bībles lasījums /Lūkas 24, 50–53/ Viņš tos izveda ārā līdz pat Bētanijai un, savas rokas pacēlis, svētīja. Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās...

Lasīt vairāk
Raksti
Raksti

Bībeles lasījums / Lūkas 24, 36–49/ Viņiem tā runājot, Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja viņiem: “Miers ar jums.” Satrūkušies un baiļu pārņemti, tie domāja, ka redz garu. Bet viņš tiem sacīja: “Kādēļ esat satraukti un jūsu sirdīs ceļas šaubas?...

Lasīt vairāk
Izaicināt Dievu
Izaicināt Dievu

Bībeles lasījums /Lūkas 22 ,63–71/ Vīri, kas apsargāja Jēzu, ņirgājās par viņu un sita, un, aizklājuši viņam seju, tincināja: “Nu pravieto, kurš tev iesita.” Un vēl visādi zaimoja viņu. Jēzus sinedrija priekšā (Mt 26:59–66; Mk 14:55–64; Jņ...

Lasīt vairāk
Piedošanas auglis
Piedošanas auglis

Bībeles lasījums /Psalms 22, 23–32/ Tavu vārdu es sacīšu saviem brāļiem, sapulces vidū es slavēšu tevi. Kas bīstaties Kunga, slavējiet viņu, viss Jēkaba dzimums, godājiet viņu, drebiet viņa priekšā, viss Israēla dzimums, jo viņš nav nicinājis un...

Lasīt vairāk
Jebkurš no mums
Jebkurš no mums

Bībeles lasījums /Lūkas 22, 54–62/ Tie viņu saņēma un ieveda augstā priestera namā. Bet Pēteris iztālēm sekoja. Tad ļaudis, sakūruši ugunskuru pagalma vidū, sasēdās ap to, un Pēteris apsēdās starp viņiem. Kāda kalpone ieraudzīja viņu sēžam pie...

Lasīt vairāk
Vai varēja savādāk?
Vai varēja savādāk?

Rakstu vieta /Lūkas 22, 39–46/ Izgājis viņš, kā ieradis, devās uz Olīvkalnu, un arī mācekļi viņam sekoja. Un, tajā vietā nonācis, viņš tiem sacīja: “Lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā.” Viņš aizgāja no tiem sāņus akmens metiena attālumā...

Lasīt vairāk
Pagodināt caur žēlastību
Pagodināt caur žēlastību

Rakstu vieta /Lūkas 22, 31–38/ Sīmani, Sīmani, redzi – sātans gribējis jūs sijāt kā kviešus. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un, kad tu būsi atgriezies, stiprini savus brāļus!” Tas viņam sacīja: “Kungs, es esmu gatavs ar...

Lasīt vairāk
Visuzemais
Visuzemais

Un viņu starpā izcēlās arī strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko.  Bet viņš tiem sacīja: “Ķēniņi valda pār tautām; un tie, kam vara pār tām, tiek saukti par labdariem.  Bet jūs tā ne. Lielākais no jums lai top kā mazākais, un...

Lasīt vairāk